රන්රසු 2017

වැඩසටහන ශ්‍රවනය සහ බාගත කරගැනීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨය විසින් සංවිධානය කරන රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යයේ 2017 වසරේ සභාපති ලෙස කටයුතු කලේ සමාජවිද්‍යා හා මානවවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජ්යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මහතා සහභාගී වූ ජපුර රේඩියෝ වැඩසටහන ශ්‍රවණය කිරීමේ හා බාගත කරගැනීමේ අවකාශය ඔබට සපයා ඇත.

 

 

Program Listen / Download
1. Ranrasu 2017