සිංහල හා දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ සමාජවිද්‍යා හා මානවවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජ්යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මහතා විසින් සිංහල හා දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද පිලිබඳ ජපුර මාධ්‍ය ඒකකය සමඟ සිදු කල කෙටි වීඩියෝ එකතුව ශ්‍රව්‍යමය ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමට පහත ගොනුවට පිවිසෙන්න. වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : Prepare and Rejuvenate for the Sinhala and Tamil New Year

 

 

Program Listen / Download
1. History and Current Trends
2. Water Conservation Customs and Rituals
3. Preapre and Rejuvenate
4. Sinhala and Tamil New Year
5. Dawn of the New Year