ආචාර්ය මධුරංග ප්‍රනාන්දු සමඟ “මට මතකයි”

මට මතකයි

වැඩසටහන ශ්‍රවනය සහ බාගත කරගැනීම

ජපුර රේඩියෝ “මට මතකයි” දෙවන දිගුහැරුමෙන් ඔබ හමු වන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මධුරංග ප්‍රනාන්දු මහතායි.

එතුමා තෝරාගත් රසවත් ගීත 10 ක් එතුමාගේ ජිවන අත්දැකීම් හා මුසු කරමින් පුරා පැය එකහමාරක කතාබහක් ලෙස දිඟ හැරුණු අතර වැඩසටහන මෙහෙය වනු ලැබුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල ගුවන් විදුලියේ නිවේදක හරිත පෙරේරා විසිනි.

සම්පුර්ණ වැඩසටහන සහ තෝරාගත් ගීත 10 ශ්‍රවනය කිරීමට මෙන්ම බාගත කරගැනීම සඳහා ද අවකාශය ඔබට සපයා ඇත.


ගීත පෙළ ශ්‍රවනය සහ බාගත කරගැනීම

Songs Listen / Download
1. Nil Maanel Mal Pipilaa
2. Aadaraniya Neranjanaa
3. Eya Yanna Giyaa
4. Gangaa Ennakoo Ganga
5. Esata Asuvana Mayimee
6. Piyumaki Rusiru Uwanatha
7. Thalayum
8. Thiya Athithaya
9. Viduliya Eliya
10. Heena Mewuwath